VÅR FILOSOFI

På en enormt vacker planet med resurser tillräckliga för alla dess innevånare önskar vi ett generellt och globalt ökat engagemang för allas möjlighet till välmående på alla nivåer.
Rent vatten, mat för dagen, utbildning för alla oavsett hudfärg, kön eller sexuell läggning eller religionstillhörighet. Alla gåvor behöver inte vara stora, men med brett engagemang och små insatser från många kan världen snart bli det paradis vi önskar.  

Sofia och Mats Crona, driver verksamheter inom förädling och försäljning av textil produktmedia. Genom vårt dagliga värv vill vi öka fokus och medvetenhet på produkter miljömässigt producerade. Samt bidra till att göra vår planet till en värld i harmoni för alla dess innevånare.